Dagbehandling

Behandlingsskolen er et alternativt skoletilbud for børn på 0.-7. klassertrin.

Vi lægger vægt på, at børnenes hverdag styres af få gennemgående voksne.