Hvad

I Familieklassen laver man som udgangspunkt det samme, som man ville lave i sin egen klasse.

Det kan for eksempel være elever der har brug for at øve sig på at:

  • At koncentrere sig 
  • At deltage aktivt i undervisningen
  • At udvikle relationer
  • At kontrollere deres vrede
  • At være undervisningsparat
  • At indgå positivt i skolens liv
  • At indordne sig under voksnes lederskab