Hvem kan komme i Familieklasse

Elever der bliver visiteret til Familieklassen er kendetegnede ved, at de ikke udnytter deres potentialer og kompetencer i skolen.

En forudsætning for at familien starter i Familieklassen er, at forældrene også ønsker at arbejde med hjemmerelaterede temaer.

Forældre kan selv tage initiativ til et forløb i Familieklassen. Lærere, pædagoger, skolepsykologer, familierådgivere, sundhedsplejersker og talepædagoger kan også anbefale Familieklassen. Den indstillende skole visiterer eleven til Familiecenter Løvdal.