Mål

Målet for arbejdet på famliestuen:

  • Bedre trivsel
  • Fortsat udvikling
  • At barnet bliver skoleparat