Metode

 

  • Vi ser, vi tænker, vi handler (cirklerne)
  • Løsningsfokuseret tilgang (link til registreringsskemaer og grafer)