Hvad er målet med HIPP HOPP?

Målet med HIPP HOPP er at styrke skoleparatheden for de deltagende børn.

HippHopp skal bidrage til, at de deltagende børn:

  • Udvikler et alderssvarende sprog, så de kan sætte ord og begreber på det, de møder i hverdagen.
  • Kan give udtryk for sig selv og aktivt bruge sproget til løse problemer med.
  • Med hjælp fra deres forældre bliver bedre til at udforske og løse problemer i samarbejde med andre.
  • Udvikler deres fin- og grov motorik alderssvarende.
  • Udvikler et alderssvarende kendskab til forskellige kulturelle og børnekulturelle udtryksformer som for eksempel litteratur, spil og lege, så alle børnene selv bliver i stand til at tegne, lege og male.

Hensigten er at gøre børnene i programmet parate til skolestart, så de på lige fod med deres klassekammerater forbliver aktive og selvstændigt kan håndtere udfordringer.