Kompetencecenter

Kompetencecentret er baseret på viden og erfaringer fra arbejde med børn (7 – 12 år) i et socialpædagogisk undervisnings- og behandlingsmiljø.

Ressourcepersonerne har særlig viden om

  • At integrere socialpædagogik og undervisning
  • At indgå i et tæt og udviklende samarbejde med forældre
  • At arbejde med løsningsfokuseret pædagogik
  • At styrke det enkelte barns motivation for at indgå i udviklende fællesskaber
  • Flerfamilieterapi (familieklasser/familiestue)
  • At samarbejde med både faglige og familiemæssige netværk

Ressourcepersonerne har erfaring med

  • Sparring/supervision til team
  • Oplæg til større grupper

Kompetencecenteret er takstfinansieret, dvs. at ressourcepersonerne frikøbes fra deres primære opgaver af de skoler eller dagtilbud, som ønsker sparring eller udviklingsforløb.

Kontaktperson: souschef Lars La Cour, email llc37@helsingor.dk